การนำผ้าเข้าเครื่อง

ม้วนผ้าเป็นห้อนกลม-MK

การนำผ้าเข้าเครื่องซักผ้า


1. ตรวจเช็คสิ่งของภายในเสื้อผ้า เพื่อป้องกันผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย เช่นธนบัตรอาจเปื่อยยุ่ยเสียหาย
ปากกาอาจกลายเป็นคราบหมึกติดบนผ้า เหรียญต่างๆอาจขูดกับเครื่องซักผ้าเสียหายได้
2. กลับผ้าจากด้านในเป็นด้านนอก เพื่อถนอมใยผ้า* และคัดแยกผ้าขาว ผ้าดำ  และขจัดคราบพิเศษที่ออกยาก(spottingก่อน)

3. ม้วนผ้าเป้นก้อนกลมเข้าเครื่องซัก เพื่อป้องกันการฉีกขาดเนื่องจากการปั่นของเครื่องซัก และทำให้นำผ้า
ออกจากเครื่องง่าย
4. ตั้งโปรแกรมเครื่องซักผ้า ใส่น้ำยา แล้วเดินเครื่อง

การกลับผ้าจากด้านนอกเป็นด้านในนั้นดีจริงหรือไม่ ซึ่งมีข้อที่ควรคิดเปรียบเทียบดังตารางที่แสดงต่อไป
แต่ตามหลักการควรกลับด้านในเป็นด้านนอกเพื่อถนอมใยผ้า ยืดอายุการใช้งาน

 

การกลับผ้าด้านในเป็นด้านนอก หากไม่กลับผ้า
ถนอมใยผ้า (ทำให้ผ้าใช้ได้ยาวนาน) ถนอมใยผ้าน้อยกว่า
ช่วยปกป้องการตกแต่งบนใยผ้า และถังซัก อาจเกิดการเสียหายของการตกแต่งบนผ้า และถังซัก
(เพราะเลื่อม มุก กระดุม ตะขอ ซิบ อาจขูดกับเครื่อง  
ทำให้ผ้าเสียหายได้)  
ตากผ้าได้เลย กรณีตากผ้าโดยการกลับผ้า- อาจต้องกลับผ้าจากด้านในเป็นด้านนอกเวลาตาก
 -จากด้านในเป็นด้านนอก ซึ่งสมควรทำ  
โดยเฉพาะกับผ้าดำ  
สารเคมีจะซึมซาบได้ชาบเข้าใยผ้าได้ช้ากว่า ทำให้สารเคมี ขจัดคราบบนใยผ้าได้ดีกว่า

 

  

   การกลับผ้าจากด้านในเป็นด้านนอกเป็นการถนอมผ้าให้ใช้ได้ยาวนาน และการม้วนเป็นก้อนกลมเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างผ้า โดยเฉพาะขณะปั่น หรือผ้าในตู้ปริมาณมาก ป้องกันการฉีกขาดของผ้า และทำให้นำเสื้อผ้าออกจากตู้ง่าย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,807