ข้อแตกต่างการซักแบบปกติกับแบบถนอมผ้า

การซักผ้าแบบDelicate

ข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมซักผ้าปกติ กับแบบถนอมผ้า

     การซักผ้าแบบ delicate น้ำยาจะเข้าทำความสะอาดในส่วนลึกของใยผ้าได้ดีกว่า
จึงเหมาะกับผ้าที่สิ่งของที่มีรูปทรง 3 มิติ หรือมีลักษณะเป็นเส้นใย ขุยขนออกมา
เช่นผ้าเช็ดตัวต่างๆ ผ้าม่าน ตุ๊กตาก อกทั้งการซักแบบdelicate จะเป็นการซักและปั่นผ้าที่รอบต่ำ
จึงเป็นการป้องกันผ้าไม่ให้ถูกฉีกขาดได้การซักแบบ delicate นี้ในบางเครื่องซักจะไม่มี
มีโปรแกรมซักมือ ซึ่งก็ทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตาม
การแช่ผ้าค้างคืนนั้นส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพที่ดีว่าการซักแบบdelicate โดยเฉพาะสิ่งของที่มีรูปทรง 3 มิติ

 

การซักผ้าในเครื่องซัก ระหว่างแบบปกติ กับแบบ delicate
  โปรแกรมปกติ โปรแกรมdelicate
การซัก    
  - ความเร็วรอบ ปกติ ช้ากว่าปกติ
  - จำนวนรอบ ปกติ ปกติ/น้อยกว่าปกติ
การแช่ผ้า ปกติ มากกว่าปกติ/ปกติ
น้ำยาซักผ้าที่ใช้ ปกติ ปกติ/อ่อนดว่าปกติ
การปั่นแห้ง    
  - ความเร็วรอบ ปกติ ช้ากว่าปกติ
  - เวลาในการปั่น ปกติ นานกว่า/ปกติ
เวลาในการซัก 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงครึ่ง
ประเภทผ้า ผ้าทั่วไป ผ้าที่ต้องการถนอม/
    มีรูปทรง 3 มิติ
โอกาสใช้ บ่อย ไม่บ่อย /  ปีละครั้ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,804