ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือน

      ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แก้ไขท่ออุดตันหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล จัดเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
1. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง
2. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมตัวทำละลาย
4. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารซักล้าง
5. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารฟอกขาว

Visitors: 132,800