ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผสมสารฟอกขาว

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนที่ผสมสารฟอกขาว


      ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขจัดคราบ และฟอกผ้าให้ขาว อีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวที่ให้คลอรีน
2. ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวที่ให้ออกซิเจน
     ซึ่งมีทั้งรูปแบบของผง และ แบบของน้ำ ในรูปแแบของน้ำมักเป็นผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวที่ให้คลอรีน ซึ่งไม่ควรที่จะเก็บไว้มาตุนไว้ เนื่องจากเสื่อมสภาพได้ง่าย ส่วนรูปแบบของผงมีทั้งแบบคลอรีน และแบบออกซิเจน ซึ่งฤิทธิ์ของประเภทคลอรีนนั้นรุนแรงกว่า แต่เสื่อมสภาพเร็วกว่า เหมาะกับผ้าขาว ส่วนแบบที่ให้ออกซิเจนนั้นฤิทธิ์อาจจะด้อยกว่า แต่สามารถแช่ผ้า ขจัดสนิมผ้า และคราบเหลืองที่ฝังแน่นนานนับปีได้
     ข้อเสียของสารประเภทคลอรีนคือ หากใช้กับผ้านาน หรือมากเกินไป จะทำให้ผ้าเหลือง ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากใยผ้าเสัยจากกการถูกคลอรีน ต่างกับสารประเภทท ออกซิเจน จะไม่ทำให้ผ้าเหลือง หรือหมอง เมื่อใช้ไปนานๆ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,805