เสื้อผ้านักกีฬาฟุตบอล

เสื้อนักกีฬาฟุตบอลกับเสื้อแฟนบอล

เสื้อนักฟุตบอลกับเสื้อแฟนบอล

เสื้อผ้านักกีฬาฟุตบอล มีเส้นใย Spendexผสมอยู่เหมาะกับการใส่เล่นกีฬา แตกต่างจากเสื้อแฟนบอลที่ไม่มีเส้นใย spendex ผสมอยู่
เส้นใย spendex ทนต่อการยืด และซึมซับเหงื่อได้ดี และการทอเป็นเนื้อผ้าจากใยผ้า ต่างจากเสื้อปกติ เพื่อทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกผ่านใยผ้า ช่วยระบายความร้อน ทำให้เหงื่อแห้งเร็วขึ้น
ซึ่งเสื้อนักกีฬาฟุตบอลมีราคาสูงกว่าเสื้อแฟนบอล 4 - 8 เท่า

เสื้อนักกีฬา ควรซักโดย

1. ไม่ใช้น้ำยาฟอกผ้าขาว
2. ไม่ควรตากเสื้อกลางแดดจัด
3. ใช้ไฟรีดปานกลาง ไม่ควรใช้ไฟรีดสูง (เนื่องจากเส้นใย Spendex ไม่ทนต่อความร้อน)

สมัครรับข่าวสาร


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มสมัครรับข่าวารของทางบริษัท

รับ E mail ของทางบริษัท
Visitors: 132,804