สัญลักษณ์การฟอกขาว


สัญลักษณ์เกี่ยวกับการฟอกขาว  สัญลักษณ์แท็กผ้าป้ายสัญลักษณ์การฟอกผ้าขาว

สัญลักษณ์ฟอกผ้าขาวสัญลักษณ์สามารถใช้สารฟอกชนิดใดก็ได้

     สัญลักษณ์สามารถใช้การฟอกขาวชนิดใดก็ได้ หมายถึง ใช้สารฟอกขาวชนิดใดก็ได้ เพียงแต่ต้องใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกวิธีจากผู้ผลิต ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่มีข้อห้ามใด ป้ายสัญลักษณ์แท็กนี้ มักพบในผ้าปูที่นอนสีขาว ผ้าขาวทั่วไปเกือบทุกชนิดที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีการทอแบบปกติ

สัญลักษณ์ฟอกผ้าขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ปรพกอบได้สัญลักษณ์การใช้สารฟอกผ้าที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

     สัญลักษณ์การฟอกผ้าที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบนี้ หมายถึง เหมาะกับการใช้สารฟอกขาวประเภทคลอรีน ซึ่งทนต่อความแรงของสารประเภทคลอรีนได้ ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่มีการทอแบบปกติ มักพบในผ้าปูที่นอน ผ้าขาวทั่วๆไปสำหรับใส่ทำงานแทบทุกชนิด

     เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติทนต่อสารฟอกขาวประเภทคลอรีนได้ดี แต่อาจจะกัดสีได้ และที่ควรระวังคือ การฟอกผ้าขาว ต้องใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพราะ สามารถทำลายเส้นใยผ้าได้ หากใช้ปริมาณที่เข้มข้น หรือมากเกินความจำเป็น
     ซึ่งการฟอกขาวด้วยสารอื่นที่ไม่ใช่สารคลอรีน โดยปกติ ก็ใช้ได้ แต่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสารฟอกขาวปรพเภทคลอรีน มีฤิทธิ์ที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อได้ดี และมีราคาที่ย่อมเยาว์กว่าสารฟอกขาวชนิดอื่นที่มีราคาสูงกว่า

สัญลักษณ์ฟอกผ้าขาวที่ไม่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสัญลักษณ์สารฟอกขาวที่ไม่ใช่คลอรีนสัญลักษณ์ห้ามใช้สารฟอกผ้าขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

      สัญลักษณ์สารฟอกขาวที่ไม่ใช่คลอรีน หมายถึง ควรใช้สารน้ำยาฟอกผ้าขาว ที่ไม่ใช่คลอรีน เนื่องจาก สารประเภทคลอรีนสามารถทำลายเส้นใยผ้าได้ ซึ่งพบได้ในผ้าดำทั่วๆไป ที่มีเส้นใยธรรมชาติ 
     (สัญลักษณ์นี้มี 2 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ตัวแรกเป็นแบบใหม่ เพิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แบบที่ 2 เป็นแบบเก่า)

     หากพบป้าย Tag ที่ใช้น้ำยาฟอกผ้าขาวได้ โดยปกติ มักหมายถึง ผ้านั้น มีเส้นใยธรรมชาติเกือบ 100 % และมีการทอแบบธรรมดา ไม่มีการทอเพื่อให้มีการระบายอาการเป็นะเศา หือเพิ่มเส้นใย ที่ให้ความยืดหยุ่น หรือ มีการแนบติดลำตัว

สัญลักษณ์ห้ามใช้สารฟอกขาวสัญลักษณ์ห้ามใช้สารฟอกขาว

     สัญลักษณ์ห้ามใช้สารฟอกขาว หมายถึงว่าห้ามใช้สารฟอกขาว เนื่องจาก สารฟอกขาวจะทำให้คุณสมบัติของใยผ้าเปลี่ยนไป หรือทำให้สีซีด ทำลายสีในเนื้อผ้าผ้าประเภทนี้มักมีการทักทอแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น หรือมีการเสริมการตกแต่งให้ผ้ายืด เป็นผ้าใยสังเคราะห์ หรือเป็นผ้าที่บาง

*** ข้อควรรู้สำหรับผ้าทั่วไปคือ เกี่ยวกับการฟอกผ้าขาว
ผ้าใยสังเคราะห์ไม่ทนต่อสารฟอกขาว โดยเฉพาะคลอรีน เพราะจะทำลายเนื้อผ้าโดยตรง
ผ้าที่มีการทอแบบพิเศษ หรือมีใยผสม เพื่อต้องการให้มีคุณสมบัติพิเศษ เรื่องการยืดหยุ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ไม่ควรใช้สารฟอกผ้าขาว เพราะจะเสียคุณสมบัตินั้นไป
ผ้าใยธรรมชาติทั่วๆไป ทนสารประเภทคลอรีนได้ดี แต่หากใช้มากเกินไป ก็ทำให้ผ้าเสื่อมสภาพ หมดอายุได้ ซึ่งจะทำให้ผ้าเหลือง กรอบได้ และที่สำคัญคือแก้ไขไม่ได้


 

         ป้าย Tag ผ้านั้นบอกรายละเอียดของการดูแลรักษาผ้า

     ซึ่งจะบ่งบอกถึงเส้นใยผ้าที่ผลิตมาจากเส่นใยต่างชนิดกัน จึงมีวิธีการดูแลรักษาและการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะบรรยายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผ้า ซึ่ง ป้ายTagผ้าจะกล่างถึงการดูแลรักษาผ้า ตั้งแต่ การซัก การใช้สารฟอกขาว การซักแห้ง การอบผ้า การทำให้ผ้าแห้ง(ตากผ้า) และการรีด
ป้าย แท็กผ้ามีความสำคัฐต่อการดูแลรักษาผ้า เพื่อให้คงทนอยู่นาน
     ลัญลักษณ์ หรือป้ายผ้าเหล่านี้เรียกว่า Laundry symbol หรือ care lebel ซึ่งจะบอกถึงขนาดเสื้อผ้าที่สวมใส่ และชนิดของผ้า ยังบอกถึงวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงทน อยู่ได้นาน 

 

สัญลักษณ์tagผ้าหน้าแรก คลิกที่นี่

 


 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,804