สัญลักษณ์การซักแห้ง

  สัญลักษณ์การซักแห้ง สัญลักษณ์ซักแห้งได้

 สัญลักษณ์ซักแห้งได้สำหรับน้ำมันทุกชนิด สัญลักษณ์ซักแห้งได้

     สามารถซักแห้งได้ โดยปกติแล้วสัญลักษณ์ซักแห้งได้ หมายถึง สามารถซักแห้งได้ ด้วยตัวทำละลายทุกชนิดที่มีในท้องตลาด ซึ่งได้แก่ น้ำมันก๊าซ เปอร์คลอโรเอทีลีน ฯลฯ

 สัญลักษณ์ซักแห้งได้ด้วยตัวทำละลายทุกชนิด สัญลักษณ์ซักแห้งได้ด้วยตัวทำละลายทุกชนิด

     สัญลักษณ์นี้คล้ายกับ สัญลักษณ์ซักแห้งได้ เพียงแต่ สัญลักษณ์นี้ กำหนดขึ้นมาจากฝั่งยุโรป เนื่องจากว่ามีการนำ Solvent ที่ปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า solvent ที่มีขายทั่วๆไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ใหม่ และใช้ในระบบปิด 
      (สำหรับประเทศไทยนั้น สามารถใช้ น้ำมันก๊าซ น้ำมันซักแห้งโดยทั่วๆไปได้เลย)

 สัญลักษณ์แท็กผ้าซักป้าด้วยสารปิโตรเลียม สัญลักษณ์ซักแห้งได้ด้วยสารปิโตรเลียม

      สัญลักษณ์นี้หมายถึงการซักแห้งด้วยสารปิโตรเลียม เช่น น้ำมันก๊าซ เปอร์คลอโรเอทีลีน ฯลฯ 

 สัญลักษณ์แท็กผ้าห้ามซักแห้ง สัญลักษณ์ห้ามซักแห้ง

     สัญลักษณ์ห้ามซักแห้ง  หมายถึง ห้ามทำการซักแห้ง เนื่องจาก อาจทำให้สีตก หรือผ้าเปลี่ยนสภาพ เนื้อผ้าหดตัวเป็นต้น


 

         ป้าย Tag ผ้านั้นบอกรายละเอียดของการดูแลรักษาผ้า

     ซึ่งจะบ่งบอกถึงเส้นใยผ้าที่ผลิตมาจากเส่นใยต่างชนิดกัน จึงมีวิธีการดูแลรักษาและการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะบรรยายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผ้า ซึ่ง ป้ายTagผ้าจะกล่างถึงการดูแลรักษาผ้า ตั้งแต่ การซัก การใช้สารฟอกขาว การซักแห้ง การอบผ้า การทำให้ผ้าแห้ง(ตากผ้า) และการรีด
ป้าย แท็กผ้ามีความสำคัฐต่อการดูแลรักษาผ้า เพื่อให้คงทนอยู่นาน
     ลัญลักษณ์ หรือป้ายผ้าเหล่านี้เรียกว่า Laundry symbol หรือ care lebel ซึ่งจะบอกถึงขนาดเสื้อผ้าที่สวมใส่ และชนิดของผ้า ยังบอกถึงวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงทน อยู่ได้นาน 

 

สัญลักษณ์tagผ้าหน้าแรก คลิกที่นี่

 


 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,806