ผลิตภัณฑ์ทำให้ผ้าสีสดใส

ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผ้าสดใสในท้องตลาด มี 2 ประเภท คือ

     แบบออกซิเจน และแบบคลอรีน

1.แบบคลอรีน

     ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผ้าสดใสชนิดนนี้ มีส่วนผสมของคลอรีน ใช้ได้เฉพาะผ้าขาว และผ้าใยธรรมชาติเท่านั้น ไม่เหมาะกับเสื้อผ้าใยผสม และใยสังเคราะห์
ข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผ้าสดใสประเภทนี้ คือ สามารถขจัดเชื้อราต่างๆ รวมถึงเชื้อโรคได้ดี ทำให้ผ้าขาวสะอาดสดใสได้ดี แต่อาจทำให้ผ้าเปื่อย ยุ่ยขาดได้ และด้วยความแรงของสารเคมี จะทำลายเนื้อผ้า หากใช้ในปริมาณที่มากเกิดไป จะทำให้ผ้าเหลืองถาวร ไม่สามารถที่แก้ไขได้ เพราะแบบคลอรีนนั้น หากเข้มข้นเกินไป จะทำลายใยผ้าได้ สูญเสียสภาพธรรมชาติขิงใยผ้าอย่างถาวร 
     ในท้องตลาดทั่วไปรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นแบบน้ำ (ในอุตสาหกรรมพบ มีแบบผง ) ไม่เหมาะกับการใช้แช่ผ้าทั่วไป

2.แบบออกซิเจน

     เป็นแบบที่สามารถใช้ได้กับทั้งผ้าสีและผ้าขาว สามารถใช้ได้กับผ้าใยธรรมชาติ และใยกึ่งสังเคราะห์ที่มีใยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก (มีทั้งใยผ้าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ และใยสังเคราะห์เล็กน้อย) ใช้ได้กับทั้งผ้าสีและผ้าขาวที่มีการทอแบบปกติ ไม่มีการทอแบบพิเศษ
     ราคาแพงกว่าแบบแรก มักถูกเรียกว่า แอคทีพออกซิจน เนื่องจากใช้สารเปอร์ออกไซด์ ทั้งนี้ มีทั้งรูปแบบผง และรูปแบบน้ำ แต่ในท้องตลาดมักอยู่ในรูปแบบผง (รูปแบบน้ำเจอบ้างแต่ไม่มากนัก และแบบน้ำมีฤิทธิ์อ่อนกว่าแบบผง แต่ปลอดภัยกว่า)
     มีฤิทธิ์ที่อ่อนกว่าแบบคลอรีน แต่ไม่ทำลายใยผ้า และไม่ทำให้ใยผ้าเปื่อย หรือเสียหาย สามารถแช่ผ้าได้ บางชนิดอาจสามารถแก้สนิมผ้าเก่าเก็บได้

     ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผ้าสดใสในท้องตลาดนั้น มักถูกเรียกอีกอย่างว่า ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า 

     การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผ้าสีสดใสตามท้องตลาดนั้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม โดย
แบบคลอรีน ใช้กับผ้าขาวใยธรรมชาติเท่านั้น เช่นผ้า ฝ้าย ซึ่ง การใช้ที่เหมาะสมควรที่จะใช้เมื่อผ้านั้น เริ่มหมองมีสีเหลือง และไม่ใช้ในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะทำให้ใยผ้าเสื่อมสภาพได้อย่างถาวร
     สำหรับโรงแรมที่ใช้ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนที่มีสีข่าวนั้น การที่ใช้แบบคลอรีนอยู่ตลอด เป็นข้อยกเว้นเนื่องจาก โรงแรมต้องการความขาวสะอาดของผ้าอยู่ตลอดเวลา และมีการใช้ผ้าที่สั้นกว่าผ้าชนิดอื่นๆ เมื่อเทียบกับทั่วๆไป

     แบบออกซิเจน เหมาะกับทั้งผ้าสีและผ้าขาวใยธรรมชาติ หากใช้กับใยสังเคราะห์ ไม่ควรที่จะใช้ความร้อนช่วยในการซัก เพราะจะทำให้เสียคุณสมบัติของเส้นใยสังเคราะห์ไป

 

ผลิตภัณฑ์ทำให้ผ้าสีสดใส

 

 

 

ผลิตภัณฑ์เสริใผ้าสรใสดใส01

ผลิตภัณฑ์เสริใผ้าสรใสดใส02

ผลิตภัณฑ์เสริใผ้าสรใสดใส04

ผลิตภัณฑ์เสริใผ้าสรใสดใส05


ผลิตภัณฑ์เสริใผ้าสรใสดใส03

ผลิตภัณฑ์เสริใผ้าสรใสดใส06

 

 

แบบฟอร์มรับความรู้จาก website

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 132,806