สัญลักษณ์Tagผ้า

สัญลักษณ์Tagผ้า

ป้ายTag ผ้า มีความหมายอย่างไร

    ป้าย Tag ผ้านั้นบอกรายละเอียดของการดูแลรักษาผ้า ซึ่งจะบ่งบอกถึงเส้นใยผ้าที่ผลิตมาจากเส่นใยต่างชนิดกัน จึงมีวิธีการดูแลรักษาและการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะบรรยายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผ้า ซึ่งป้ายTagผ้าจะกล่างถึงการดูแลรักษาผ้า ตั้งแต่ การซัก การใช้สารฟอกขาว การซักแห้ง การอบผ้า การทำให้ผ้าแห้ง(ตากผ้า) และการรีด 

     ป้าย แท็กผ้ามีความสำคัญต่อการดูแลรักษาผ้า เพื่อให้คงทนอยู่นาน

     ลัญลักษณ์ หรือป้ายผ้าเหล่านี้เรียกว่า Laundry symbol หรือ care label ซึ่งจะบอกถึงขนาดเสื้อผ้าที่สวมใส่ และชนิดของผ้า ยังบอกถึงวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงทน อยู่ได้นาน สัญลักษณ์ที่ปรากฎเป็นสัญลักษณ์สากลแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ซักผ้า สัญลักษณ์การซักผ้า รายละเอียดคลิกที่นี่

     สัญลักษณ์การซักผ้าบ่งบอกถึงวิธีการซักผ้าที่เหมาะสม กับเสื้อผ้าชนิดนั้น ซึ่งเสื้อผ้า ผลิตมาจาก เส้นใยที่แตกต่างกัน และมีการทอ และการย้อม การตกแต่งที่แตกต่างกัน จึงมีวิธีการซักที่เหมาะสมแตกต่างกัน

 สัญลักษณ์ฟอกผ้าขาว สัญลักษณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว รายละเอียดคลิกที่นี่

     เนื่องจากว่าสารฟอกขาวที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิด แต่เราสามารถจะแบ่งสารฟอกผ้าขาวได้ 2 แบบใหญ่ๆ ซึ่งมีฤิทธิ์การฟอกขาวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สำหรับใยผ้า และคุณสมบัติ ซึ่งทำให้ผ้าสว่างสดใส แต่หากใช้ไม่เหมาะสมจะทำลายเนื้อผ้า จึงทำให้มีป้ายแท็กผ้ามาแนะนำการซักผ้า

 สัญลักษณ์การซักแห้ง ลัญลักษณ์การซักแห้ง รายละเอียดคลิกที่นี่

     การซักแห้ง ใช้กับผ้าบางชนิด เนื่องจากมีราคาแพง (แม้ว่าผ้าทั่วไปก็ซักแห้งได้ แต่ค่าบริการซักแห้งมีราคาสูง จึงไม่มีใครนิยม) ผ้าที่ซักแห้ง ไม่ได้ มีเพียงผ้าบางชนิดที่มีการทอพิเศษบางอย่าง เพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษ หากซักแห้ง อาจทำให้ เสียสภาพของเนื้อผ้า เช่น ไม่ยืดหยุ่น หรือผ้าหด

 สัญลักษณ์แท็กผ้าการอบผ้า สัญลักษณ์การอบผ้า รายละเอียดคลิกที่นี่

     การอบผ้าเป็นการที่ทำให้ผ้าแห้งโดยการเร่งให้แห้งด้วยความร้อน หรือลม (ซึ่งมักไม่เป็นปัญหาในบ้านเรา) แต่สำหรับเมืองนอก หรือ โรงซักผ้ามีความจำเป็นในการอบผ้า เพราะผ้าที่แห้งช้าอาจทำให้มีกลิ่นอับ และบางครั้งไม่มีที่สำหรับตากผ้าและเสียเวลาในการตากผ้า

 สัญลักษณ์การตากผ้า สัญลักษณ์การตากผ้า รายละเอียดคลิกที่นี่

     การตากผ้าที่เหมาะสม ทำให้ผ้านั้น ไม่เสียสภาพ และรักษาผ้าให้คงตัว ไม่เสียสภาพพิเศษจากการทอ และ ใยผ้าบางชนิด ไม่ทนต่อแสงแดด แต่ผ้าโดยปรกติ ไม่ต้องการตากที่มีแสงแดดจัด หรือตากแบบแบนราบ

 สัญลักษณ์การรีดผ้า สัญลักษณ์การรีดผ้า รายละเอียดคลิกที่นี่

     การรีดผ้านั้น มีความสำคัญต่อการสวมใส่ และการเข้าสังคมเพราะไม่มีใครอยากใส่เสื้อผ้า และมีภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อบุคคลที่สวมใส่เสื้อผ้าหากเสื้อผ้ายับ การรีดผ้า เป็นการทำให้ ผ้าอยู่คงตัว เหมาะกับการสวมใส่สำหรับผ้าชนิดนั้นๆ และยังส่งเสริมบุคลิคภาพของบุคคลนั้นด้วย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,804