ปริมาณขนาดตู้ซักผ้า

ปริมาณผ้าใเครื่องซักที่ใช้

ปริมาณผ้า (Load size) ในเครื่องซักผ้า

    ปริมาณผ้าในการซักแต่ละครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับผ้าที่เราต้องการซักนั้นว่ามีมากน้อยขนาดใหน แต่ในฐานะผู้ที่ใช้เครื่องซักผ้านั้น ควรที่จะใช้เครื่องซักผ้า ให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า และความสกปรกของผ้าที่มีอย่างเหมาะสม โดยเครื่องซักผ้านั้นมีการรับปริมาณผ้าที่เหมาะสมต่างกันไป ดังต้อไปนี้

 

    ปริมาณผ้า 1 /4 ตู้ 

ปริมาณผ้า 1/4 ตู้     (1/4 Load size)

     ปริมาณผ้าขนาด 1 /4 ของตู้ซัก ในชีวิตประจำวันปกติอาจจะไม่ได้ใช้ซักมากนัก เนื่องจากเปลืองเวลาและเปลืองไฟ เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องการถนุถนอม หรือมีผ้าไม่มากนักในการซักในขณะนั้น  เช่นชุดชั้นใน หรือ ตุ๊กตา สิ่งของที่มีรูปทางที่ต้องการซักแบบถนุถนอม เพื่อป้องกันการฉีกขาดของวัตถุ หรือสิ่งสกปรก เกาะตามผ้าเป็นระยะเวลานาน
     หรืออีกกรณีคือมีผ้าที่สกปรกมากที่ต้องซักแยกเนื่องจาก สกปรกมาก หรือไม่ได้ซักเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้คราบสกปรกไปติดกับผ้าชนิดอื่นๆ  และแก้ไขผ้าสีตก เพื่อป้องกันผ้าสีตกใส่ผ้าอื่นๆ
     การใช้ปริมาณซักผ้า 1 / 4 ไม่ค่อยได้ใช้กัน ใช้กับผ้าใหมที่ลงน้ำได้  หรือใช้กับการซักตุ๊กต้าที่มีขนาดเล็กเท่านั้น หรือไม่มีผ้าที่จะซัก แต่ต้องการเสื้อผ้านั้นใส่ (สำหรับประเทศไทย)

ปริมาณน้ำที่ใช้

    ปริมาณน้ำที่ใช้ควรใช้น้ำระดับปกติ ยกเว้นกรณีที่ต้องการแก้ผ้าที่สกปรกมาก ต้องการน้ำยาที่เข้มข้นเพื่อขจัดคราบพิเศษต่างๆที่ต้องแยกซักเป็นพิเศษ และใช้ร่วมกับการซักแบบพิเศษ

โปรแกรมซัก

     ใช้โปรแกรมซักปกติสำหรับการซักทั้วไป (Daily Load) / Delicate / Gentle / Hand wash
      อาจมีการใช้ความร้อนเพิ่มขึ้นในกรณีของการแก้ไขผ้าต่างๆ กรณีสกปรก หรือผ้าสีตก

ปริมาณผ้าเหมาะสำหรับ

 1. ผ้าที่ต้องการถนุถนอมใยผ้า เช่น ชุดชั้นใน underwareต่างๆ เพื่อไม่ให้ผ้าเสียทรง
 2. วัสดุที่มีรูปทรงสามมิติ เพื่อป้องกันการฉีกขาดของวัตถุนั้น และต้องการซักให้ถึงข้างในวัสดุ 
 3. ผ้าที่สกปรกมาก และต้องการแก้ไขผ้าให้กลับมาเป็นปกติ โดยเพื่อให้น้ำยาเข้าทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และไม่ไปกระทบต่อเสื้อผ้าอื่น (มักแยกซัก)

 

     ปริมาณผ้าในตู้ซัก2ใน4

ปริมาณผ้า 1/2 ตู้     (1/2 Load size)

   ปริมาณผ้าขนาด 1 /2 ของตู้ซัก (2/4) โดยปกติใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลทั่วไป หรือครอบครัวที่มีคนไม่มาก และซักผ้าบ่อยครั้ง หรือรักษาความสะอาด ซึ่งปริมาณผ้า1/2 เครื่อง เหมาะสมที่สุกสำหรับการซักผ้าให้สะอาดโดยทั่วๆไป และเป็นการถนอมเครื่องซักผ้า ไม่ให้ทำงานหนักมากเกินไป ในการซักแต่ละรอบ
     ปริมาณการซักผ้าครึ่งตู้ เหมาะกับการซักผ้าทั่วๆไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ใช้ซักผ้าที่สกปรกมากก็เหมาะสม เหมาะกับการใช้ซักผ้าได้ทุกประเภท ทั้งชุดนอน เสื้อทำงานทั้งในออฟฟิต และชุดทำงานกลางแจ้ง และเหมาะสำหรับการที่ไม่ได้แยกผ้าว่าสกปรกมากหรือน้อย ซึ่งจะทำให้ซักได้สะอาดขึ้นสำหรับการซักผ้าที่ไม่มีการคัดแยกผ้า แต่อย่างไรก็ตามควรแยกผ้าสีและผ้าขาวเป็นอย่างน้อย

    หากผ้าไม่สกปรก หรือสกปรกไม่มาก อาจใช้โปรแกรมซักด่วน Quick washได้

     โดยปรกติการใช้ปริมาณผ้าสำหรับซัก 1/2 ตู้ใช้ซักผ้าที่สกปรกมากๆ (สำหรับประเทศไทย)

ปริมาณน้ำที่ใช้

    ปริมาณน้ำที่ใช้ควรใช้น้ำระดับปกติ หรือควรที่จะเพิ่มระดับปริมาณน้ำ หรือน้ำยาซักผ้าเล็กน้อย หากไม่ได้ทำการแยกผ้าสกปรกมาก-น้อย 

โปรแกรมซัก

     ใช้โปรแกรมซักปกติสำหรับการซักทั้วไป (Daily Load) / Quick wash
     

ปริมาณผ้าเหมาะสำหรับ

 1. ผ้าปกติทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกประเภท
     - ชุดนอน / ชุดชั้นในต่างๆ
     - ชุดพนักงานทำงานในที่ร่มต่างๆ ที่ไม่สกปรก
          ** ผ้า2ประเภทแรก ส่วนใหญ่มักจะนำมาซักผ้าร่วมกัน
     - ชุดทำงานกลางแจ้ง
     - ผ้าที่สกปรกมาก /ผ้าที่ใช้ทำงานกลางแจ้ง/มีคราบเหงื่อ   ควรที่จะทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

ปริมาณผ้า3ส่วน4

ปริมาณผ้า 3/4 ตู้     (3/4 Load size)

   ปริมาณผ้าขนาด 3/4 ของตู้ซัก  โดยปกติใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลทั่วไป  และซักผ้าเฉพาะเสาร์-อาทิตย์  ที่มีเวลาซักเพียงวันหยุดสุดสัปดาห์  ซึ่งปริมาณผ้า3/4 เครื่อง เหมาะสมที่สุดสำหรับการซักผ้าให้สะอาดโดยทั่วๆไปที่ไม่สกปรกมาก และเป็นการประหยัดพลังงานในการซีกผ้า 
     ปริมาณการซักผ้า 3/4 ตู้ เหมาะกับการซักผ้าทั่วๆไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ใช้ซักผ้าที่สกปรกมากอาจจะต้องเพิ่มน้ำยาซักผ้า ใช้ซักผ้าได้ทุกประเภท ทั้งชุดนอน เสื้อทำงานทั้งในออฟฟิต และชุดทำงานกลางแจ้ง แต่ควรแยกผ้าว่าสกปรกมากหรือน้อย เพื่อที่จะซักผ้าได้สะอาด ซึ่งจะทำให้ซักได้สะอาดขึ้น

     หากเป็นผ้าที่ไม่สกปรก สามารถใช้น้ำยาได้ตามปกติ
     หากเป็นผ้าที่สกปรกมาก ควรทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้เหมาะสมกับความสกปรก

ปริมาณน้ำที่ใช้

    ปริมาณน้ำที่ใช้ควรใช้น้ำระดับปกติ หรือควรที่จะเพิ่มระดับปริมาณน้ำ หรือน้ำยาซักผ้าเล็กน้อย ตามความเหมาะสม โดย
    ควรเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้า หรือระดับน้ำหากซักผ้าที่สกปรกมาก
    สำหรับผ้าที่ไม่สกปรกมาก ควรพิจารณาเพิ่มระดับน้ำ หรือ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
     หากเป็นผ้าที่ไมใ่สกปรก เช่นชุดนอน อาจไม่ต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพิ่ม

โปรแกรมซัก

     ใช้โปรแกรมซักปกติสำหรับการซักทั้วไป (Daily Load)
     

ปริมาณผ้าเหมาะสำหรับ

 1. ผ้าปกติทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกประเภท
     - ชุดนอน / ชุดชั้นในต่างๆ
     - ชุดพนักงานทำงานในที่ร่มต่างๆ ที่ไม่สกปรก
          ** ผ้า2ประเภทแรก ส่วนใหญ่มักจะนำมาซักผ้าร่วมกัน
     - ชุดทำงานกลางแจ้ง
     - ผ้าที่สกปรกมาก /ผ้าที่ใช้ทำงานกลางแจ้ง/มีคราบเหงื่อ   ควรที่จะทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

ปริมาณผ้าเต็มตู้ Full load

 ปริมาณผ้า เต็ม ตู้    (Full Load size)

   ปริมาณผ้าขนาด เต็มตู้ซัก  โดยปกติไม่ควรใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากซักผ้าทั่วๆไป จะทำให้ผ้าไม่สะอาดเท่าที่ควรแล้ว อาจจะทำให้ผ้าขาดเสียหายได้ รวมถึง ทำให้เครื่องซักผ้าทำงานหนักมากเกินไป โดยเฉพาะเครื่องฝาหน้า ซึ่งโดยปกติใช้ซักเฉพาะผ้าที่มีชิ้นใหญ่ๆเท่านั้น เช่นผ้านวม และไม่ใช้ซักผ้าที่ต้องถนุถนอม มีลักษณะที่ยาว ที่ทำให้ฉีกขาดได้ง่าย
     สิ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับการซักผ้าเต็มตู้คือ เรื่องการฉีกขาดของผ้า เนื่องจาก ในเครื่องซักจะมีพื้นที่ว่างน้อยลง ผ้าจะเสียดสีกันมากขึ้นและทำให้ผ้าฉีกขาดเสียหายได้

     เนื่องจากการซักผ้าที่เต็มตู้ ต้องใช้ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้การหมุนผ้าแต่ละครั้ง จะมีน้ำหนักมากขึ้น ทำให้ Shock ที่รับน้ำหนักแรงกระแทกของเครื่องซักรับน้ำหนักผ้ามาก ทำให้shock เสียเร็วขึ้น
     ** ไม่แนะนำให้ใช้ซักผ้า นอกจากผ้าปูที่นอนที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากจะทำให้เครื่องซักผ้าเสียเร็วขึ้น โดยเฉพาะเครื่องซักผ้าฝาหน้า     

ปริมาณน้ำที่ใช้

    ปริมาณน้ำที่ใช้ควรใช้ระดับน้ำมากกว่าปกติ เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับปนิมาณน้ำหนักผ้าที่มากขึ้นตาม เพื่อให้ทำความสะอาดได้ตามสัดส่วน

โปรแกรมซัก

     ใช้โปรแกรมซักปกติสำหรับการซักทั้วไป (Daily Load)
     

ปริมาณผ้าเหมาะสำหรับ

 1. ผ้าปกติทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกประเภท
     - ชุดนอน / ชุดชั้นในต่างๆ
     - ชุดพนักงานทำงานในที่ร่มต่างๆ ที่ไม่สกปรก
          ** ผ้า2ประเภทแรก ส่วนใหญ่มักจะนำมาซักผ้าร่วมกัน
     - ชุดทำงานกลางแจ้ง
     - ผ้าที่สกปรกมาก /ผ้าที่ใช้ทำงานกลางแจ้ง/มีคราบเหงื่อ   ควรที่จะทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

Visitors: 132,799